Nuorempi suunnittelija

 

 

 

 

Tammikuussa 2022 automaatioinsinööriksi valmistunut Henri työskentelee alansa työtehtävissä PLC-Automation Oy:ssä.

Henrin työtehtäviin kuuluu mm. siltanostureiden automaatio. Kuluvana vuotena Henri on tutustunut siltanostureiden maailmaan ja oppinut paljon uutta. Tutustuminen on tarkoittanut tarttumista erilaisiin sähkö- ja automaatiosuunnittelutöihin, joissa siltanostureiden sähkö- ja automaatiopuolta päivitetään tai muutetaan. Haasteina Henri kokee tilanteet, joissa täytyy hahmottaa erilaisia kokonaisuuksia dokumentoinnin perusteella. Näissä tilanteissa perinteinen suttupaperi auttaa huomattavasti. Lisäksi työkaveria voi pyytää avuksi koska työyhteisöstä löytyy kattavasti erilaisia osaajia. Työpaikka PLC:llä on Henrille automaatioalalla ensimmäinen, aiempaa työkokemusta on erilaisista tuotantotöistä.

Opinnoista työelämään

"Tie PLC:lle töihin ajoittui insinööriopintojen toisen lukuvuoden loppuun, kun etsin kesätyöpaikkaa automaatioalalta. PLC:llä suhtauduttiin minuun jämerästi ja töitä löytyi. Ensimmäiset kaksi kesää työskentelin asennustehtävissä, ja ne antoivatkin hyvää näkökulmaa tulevalle insinöörille." sanoo Henri.

Koulun ja työelämän yhteistyö on ollut myös merkittävässä roolissa. Henrin insinööriopintojen loppupuolella alkoi lähestyä opinnäytetyön tekeminen. Työmaailmasta järjestyi sopiva aihe opinnäytetyölle ja Oulun ammattikorkeakoulu tuki opinnäytetyöprosessia omalta osaltaan ammattitaitoisesti. Lopulta syntyi opinnäytetyö, jossa syvennyttiin ABB:n valmistamiin taajuusmuuttajiin. Opinnäytetyön aiheen Henri kokee mielekkääksi ja hyödylliseksi, sillä varsinkin ABB:n valmistamiin taajuusmuuttajiin törmää työtehtävissä hyvin usein.

Luottoa löytyy nuoriin osaajiin

"Meillä on kova luotto nuoriin osaajiin. Insinöörin koulutus antaa erinomaiset eväät sähkö- ja automaatiotekniikan työtehtäviin tänä päivänä. Työkenttä on kuitenkin niin laaja, että kaikkea on mahdotonta oppia koulussa. Oma erikoistuminen lähteekin siitä liikkeelle omista kiinnostuksen kohteista ja innostuksesta ja näissä asioissa tuemme henkilöstöämme." sanoo toimitusjohtaja Jouni Huotari. Huotari antaakin yhden vinkin nuorille työelämää varten: "Tärkeintä on osoittaa oma innostuksensa ja kysyä rohkeasti neuvoa kokeneemmilta työkavereilta heti, kun joku asia mietityttää".