See the Big Picture

iba -järjestelmä

iba-järjestelmän tarkoituksena on tuoda automatisointimaailmaan avoimuutta mittausjärjestelmäratkaisunsa avulla. Yhä suuremmat ja monimutkaisemmat automaatiojärjestelmät voivat tuottaa hankaluuksia ymmärtää ja hallita prosessin mekatronisia ulottuvuuksia ja ominaisuuksia. iba-järjestelmän tarkoituksena on kerätä, tallentaa, analysoida ja käsitellä automaatiojärjestelmän laitteisto- ja ohjauskomponenttien tuottamaa dataa. Tallennetun datan avulla järjestelmässä tapahtuvia tilanteita voidaan myöhemmin tarkastella uudelleen. iba-järjestelmä parantaa prosessin hallintaa, kehitystä kuin myös kunnossapidon suunnittelua ja toteuttamista. 

Sovelluskohteet

Yksinkertaisen rakenteensa ansiosta iba-järjestelmä voidaan sovittaa lähes kaikkiin olemassa oleviin automaatiojärjestelmiin.

Iba-järjestelmä soveltuu moniin eri teollisuuden kokonaisuuksiin:

  • Terästeollisuus
  • Paperi- ja selluteollisuus
  • Prosessinosturit
  • Kaivosteollisuus
  • Energia
  • Öljy- ja kaasuteollisuus

 

 

 

 

 

 

 

iba -tuoteperhe

Tuoteperheeseen kuuluvat ibaPDA, ibaHD-Server, ibaQDR, ibaQPanel, ibaInSpectra. 

Toimitamme iba-järjestelmän teidän tarpeiden mukaan. Kysy tuotteista lisää yhteyshenkilöltämme!

Linkit

https://www.iba-ag.com/
http://www.begner.com/

Yhteystiedot

Jouni Huotari

Toimitusjohtaja

044 2748 616

jouni.huotari(at)plc.fi